Rendiments empresarials i comunitaris d'aplicar l'RSE

Beneficis de la responsabilitat social empresarial

En l'actualitat, comptem amb bastants estudis i informes que determinen els beneficis d'aplicar l'RSE, tant en les empreses com en les organitzacions; alhora, a través de la nostra experiència amb l'Rse.Coop podem relacionar-vos, a continuació, alguns dels beneficis que reporta l'activitat empresarial quan s'apliquen criteris de sostenibilitat:

Beneficis per a l'empresa o organització:

Beneficis per la societat o comunitat local