RseCoop

Rendiments empresarials i comunitaris d'aplicar l'RSE

Beneficis de la responsabilitat social empresarial

En l'actualitat, comptem amb bastants estudis i informes que determinen els beneficis d'aplicar l'RSE, tant en les empreses com en les organitzacions; alhora, a través de la nostra experiència amb l'Rse.Coop podem relacionar-vos, a continuació, alguns dels beneficis que reporta l'activitat empresarial quan s'apliquen criteris de sostenibilitat:

Beneficis per a l'empresa o organització:

 • Millora l'accés al capital i als proveïdors financers.
 • Permet tenir un coneixement més clar sobre les necessitats del client.
 • Major fidelització als productes o serveis.
 • Facilita l'incorporació de noves regulacions.
 • Millora l'entorn de treball i l'utilització eficaç dels recursos naturals.
 • Anticipa futures necessitats estratègiques.
 • Facilita l'adaptació al canvi.
 • Millora els resultats, el creixement i els beneficis.
 • Promou i facilita la innovació, tant social com de producció.
 • Facilita la captació i identificació de nous mercats.
 • Augmenta la competitivitat.
 • Fomenta la participació i corresponsabilitat de les persones treballadores.
 • Ajuda a la creació i consolidació d'ocupació estable i de qualitat.
 • Facilita les relacions entre les persones treballadores i millora el clima laboral.
 • Disminueix l'absentisme.
 • Aposta pel desenvolupament formatiu i professional de la plantilla.
 • Contribueix a preserven l'entorn.
 • Reducció de les despeses de consums energètics.
 • Minimitza l'impacte de residus i en millora la seva gestió.
 • Contribueix a conscienciar sobre la inversió i la compra responsables.

Beneficis per la societat o comunitat local

 • Creació i manteniment d'ocupació estable i de qualitat.
 • Millora de l'entorn.
 • Transparència en la gestió empresarial davant els grups d'interès.
 • Oportunitat de realitzar un consum responsable per part de la ciutadania.
 • Sostenibilitat del model econòmic i industrial.
 • Millora la qualitat de tot el procés global de la cadena de proveïment.
 • Retenció i captació de talents.
 • Disposar de polítiques públiques que beneficien a la ciutadania i l'estat del benestar.

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici RSEmpresarial Beneficis de l'RSE