Nivells d'aplicació de la metodologia Rse.Coop

Nivells bàsic, avançat i excel·lència

Sobre la base del detallat en l'apartat sobre 'Memòria Rse.Coop', les memòries de sostenibilitat poden comprendre 3 nivells d'aplicació en funció dels continguts que donem resposta.

Alhora, Els materials Rse.Coop permeten també diversos nivells de desenvolupament sobre la implantació de l'RSE.

El nivell Rse.Coop Bàsic: la metodologia i el material preparat permetrà obtenir un primer contacte amb la responsabilitat social, però també, si escau, un nivell de certificació C o C+.

El nivell Rse.Coop Avançat: la metodologia i el material preparat permetrà obtenir un nivell de certificació C/C+ o A/A+.

El nivell Exel·lència: pretén oferir a l'empresa una visió sobre la millora contínua en la gestió. Passant d'unes millores parcials, com és la responsabilitat social, a unes millores globals i integrals, com és el camí cap a l'excel·lència.

 

RSE.COOP nivellbasic nivellavancat nivellexcelencia
Nivell GRI  Informe
elemental
C / C+   B / B+  A / A+  -
Nivell ES  - 3 2 1 -