RseCoop

Ser una empresa o organització Rse.Coop

Marca Rse.Coop: objectius, publicitat i registre

Objectius de la marca RSE.COOP

El terme RSE.COOP defineix una metodologia d’implantació i, alhora, una marca que permet reconèixer a les empreses i organitzacions de l’economia social que desenvolupen les seves activitats en un àmbit de gestió socialment responsable.

Les organitzacions de l’economia cooperativa són agents econòmics i socials presents en tots els sectors d’activitat que es caracteritzen per la seva finalitat i la seva manera diferent de fer empresa, basant-se en els valors i principis de l'economia social, els quals suposen el fons i la forma en què les organitzacions materialitzen la seva responsabilitat social.

La marca RSE.COOP, propietat de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, reconeix a les empreses cooperatives que desenvolupen polítiques de gestió empresarial socialment responsable i que publiquen una memòria de sostenibilitat d'acord amb els indicadors de GRI i els indicadors específics estipulats per la mateixa economia social.

 

Condicions d'ús de la marca RSE.COOP, publicitat i registre

fonsalfasencerEl dret temporal d'ús de la marca s'adquireix en virtut de resolució favorable emesa per la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Les empreses o entitats peticionàries podran presentar la seva sol·licitud d'ús de la marca a la Confederació de Cooperatives de Catalunya a través d’una declaració.

El dret d'ús de la marca RSE.COOP tindrà una vigència d’un any, prorrogable per períodes de la mateixa durada, en les condicions establertes en la sol·licitud de llicència. La marca RSE.COOP es pot utilitzar en els catàlegs comercials, publicitat, papereria i elements associats als productes i serveis de l'empresa objecte de verificació en relació a la gestió responsable. La Confederació de Cooperatives de Catalunya inscriurà en un registre a les empreses i entitats que disposen del dret d'ús de la marca. Igualment, podrà fer difusió de les empreses i entitats inscrites en aquest registre. La Confederació de Cooperatives de Catalunya es compromet així mateix, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, a difondre i divulgar la marca RSE.COOP amb l'objectiu de promoure el seu ús entre les organitzacions de l'economia social.

A l'apartat 'Productes Rse.Coop' podeu descarregar-vos el reglament d'ús i la sol·licitud de petició d'ús.

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici Rse.Coop Marca Rse.Coop