RseCoop

Enllaços d'interès

Webs de referència: cooperativisme i rse

ACI - Aliança Cooperativa Internacional

CIDEC. Centre d'Informació i Documentació Europea d'Economia Pública Social i Cooperativa

Confederación de l'Estat Espanyol d'Empreses d'Economia Social

Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

ctescÉs un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.

Finançament Ètic i Solidari

fetsÉs una associació de segon nivell, que agrupa entitats catalanes del Tercer Sector i l'Economia Social i Solidària que volen promoure el finançament ètic i solidari al nostre país. FETS treballa per anar visualitzant que la banca ètica va més enllà d'una idea o d'un etern projecte i que és quelcom tangible i real.

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI) és una organització no governamental amb múltiples grups d'interès. El GRI impulsa l'elaboració de memòries de sostenibilitat en tot tipus d'organitzacions i  produeix un complet marc per a l'elaboració de les memòries, el qual és àmpliament utilitzat a nivell mundial. El Marc, el qual inclou les Guies per al'elaboració de Memòries, estableix els principis i indicadors que les organitzacions poden utilitzar per mesurar i donar a conèixer la seva acompliment econòmic, mediambiental i social. El GRI està compromès en el constant millora i increment de l'ús de les Guies, les quals estan disponibles per al públic de manera gratuïta.

SME Key

SME Key és una guia que, pas a pas, condueix a través de totes les àrees d'activitats de l'empresa per ajudar en el procés d'elaboració d'una auditoria interna o publicar un informe d'RSE. CSR Europe, és l'organisme editor de la guia, la qual forma part d'una campanya empresarial europea per a la incorporació de l'RSE en les empreses.

 

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici Enllaços