RseCoop

abacusEN BENEFICI DE LA CULTURA CATALANA

Abacus cooperativa és un referent en la distribució de productes i serveis per a l'ensenyament, la cultura i el lleure. Aconsegueix la satisfacció de socis i clients des del model cooperatiu, oferint sempre les millors condicions d'informació, qualitat i preu. Així doncs, el compromís de servei amb el món de la cultura en català forma part de la identitat i del caràcter de la cooperativa, que es manifesta a través:

apostaLA FORMACIÓ AL SERVEI DEL COOPERATIVISME I DE L'ECONOMIA SOCIAL

Aposta és una escola de formació contínua que transmet els coneixements i les aptituds que  afavoreixen el cooperativisme i l'economia social. Tots els socis –Abacus, Arç, Col·lectiu  Ronda, Consop, Coop 57, CTF Serveis Sociosanitaris, Cultura 03, Doble Via, Eas (Educadors  d'Acolliment Social), Escaler, Ecotècnia, Gestió Integral, Escola Sant Gervasi, Magma 3, Taller Jeroni de Moragas, Teb Gestió i V & H (Enginyers Consultors) i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya como a col·laborador– comparteixen la voluntat d'enfortir el món cooperatiu i coneixen la necessitat de tenir un espai comú on es puguin cobrir les demandes específiques de l'economia social, solidària i democràtica.

capellUNA COOPERATIVA AL SERVEI DELS ARQUITECTES

La Cooperativa Jordi Capell és una societat fundada lliurement el 1977 per un grup d'arquitectes del Col·legi de Catalunya i Balears, amb la voluntat d'obrir la millor llibreria d'arquitectura i la millor papereria especialitzada del ram a un bon preu.

arrossairesFUSIÓ COOPERATIVA

Durant l'any 2002 es va dur a terme la fusió de les quatre cooperatives arrosseres de primer grau del marge esquerra del Delta de l'Ebre i una cinquena, de segon grau, dedicada únicament a la comercialització del producte que s'hi produeix.

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici Bones pràctiques