RseCoop

Bones pràctiques

Ràdio Taxi de Barcelona

radiotaxiNOVES TECNOLOGIES SOBRE RODES

Ràdio Taxi de Barcelona és una cooperativa de serveis que es va crear fa més de trenta anys a Barcelona, tot i que actualment ofereix serveis a tota l'Àrea Metropolitana. En aquell moment, la majoria de persones que duien un taxi eren, com ara, autònomes i, en veure la necessitat d'un servei d'intermediació entre persona usuària i taxista, es van associar en cooperativa. Així, Ràdio Taxi Barcelona ofereix un servei d'intermediació per a l'assistència en taxi als domicilis.

 

Tot i que la cooperativa té 240 persones associades, han creat la figura de l'abonat, que no participa de la cooperativa encara que es beneficia del servei. Amb les persones abonades, Ràdio Taxi Barcelona agrupa més de 400 taxistes. I en continuen buscant que puguin interessar-se per rebre aquest servei que facilita la feina i que, de d'un punt de vista tecnològic, és inassumible individualment.

Durant l'últim any, Ràdio Taxi BCN ha invertit en una important renovació tecnològica per tal d'optimitzar les característiques del servei. La transmissió de dades de situació han facilitat enormement la localització automàtica dels taxis, una informació que es processa automàticament i millora el servei, ja que el temps d'espera al telèfon és menor, alhora que agilitza les tasques de qui atén els telèfons.

La renovació tecnològica ha estat pràcticament integral, i ha inclòs les mesures següents:

• incorporació de GPS a tots els taxis per agilitzar la feina dels conductors i les conductores;

• control GPS de totes les unitats per saber quina és la més propera al client disponible;

• transmissió immediata de les dades dels taxímetres via GSM.

PER UN SERVEI MÉS EFICAÇ

L'aplicació de les noves tecnologies de comunicació a Ràdio Taxi BCN s'ha fet amb l'objectiu principal de fer més competitiu un servei de transport on guanyar temps és molt important. Els nous sistemes permeten que les persones responsables de les telefonades estalviïn temps al client ja que el poden informar ràpidament de quan triga el taxi més proper, que és localitzat via GPS. Alhora, els i les taxistes, fent ús del mateix sistema des del vehicle, poden trobar la ruta més ràpida i menys transitada per tal que el client arribi com més aviat millor a la seva destinació. Aquesta renovació implica un augment en la satisfacció del client i una millora de les condicions laborals de totes les persones que treballen a la cooperativa.

 


Font:
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball (2008). Experiències Cooperatives. Bones pràctiques d'empresa responsable. Textos d'Economia Cooperativa. [en línia]. Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses. Disponible a internet: http://tinyurl.com/6852bsb

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici Bones pràctiques Ràdio Taxi de Barcelona