RseCoop

Bones pràctiques

Habitatge Entorn

entornUNA RESPOSTA A LA DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL

El 1989, el sindicat Comissions Obreres de Catalunya va impulsar la creació de la cooperativa Habitatge Entorn amb l'objectiu de promoure i construir habitatges de qualitat a preus accessibles.

Amb aquest propòsit, Habitatge Entorn s'ha configurat com una alternativa dins del context immobiliari convencional d'avui.

 

Quan Habitatge Entorn va iniciar la seva activitat, la protecció oficial d'habitatge estava pràcticament abandonada a Catalunya, i en aquell moment, la cooperativa va ser pionera a incrementar els habitatges protegits i a implantar-se en àrees geogràfiques de consolidació complexa.

Entres d'altres, aquests són alguns trets que caracteritzen la cooperativa:

• els estatuts estableixen la no-discriminació entre afiliats i no afiliats al sindicat. Les persones interessades es preinscriuen i tenen un ordre rigorós d'accés a la condició de soci cooperatiu en el moment que es defineix una promoció;

• la cooperativa es regeix pel principi de continuïtat en la tasca de promoció. El model de gestió es basa en una organització per fases, creant una fase cooperativa per a cada una de les promocions immobiliàries. Per tant, els socis ho són mentre es projecta i es duu a terme la construcció i fins que es lliuren els habitatges;

• la durada mitjana d'una promoció és de tres anys i la condició de soci s'adquireix quan una persona s'incorpora a una fase o promoció cooperativa concreta. Un cop obtinguts els terrenys, elaborat un avantprojecte i un estudi econòmic, s'ofereix als preinscrits per ordre d'inscripció, l'opció d'incorporar-se a la promoció, i s'estableix un pla de quotes que garanteixi haver abonat un 20% del preu final en el moment de lliurament de l'habitatge;

• el pla de pagaments s'adequa a les possibilitats de cada soci. En el moment de l'entrega de l'habitatge, el soci se subroga en la part que li correspon de la hipoteca de règim protegit.

UN PROBLEMA ACTUAL

Habitatge Entorn ha percebut que la xifra total anual de preinscrits en els últims set anys s'ha incrementat progressivament i de forma molt ràpida, i ha arribat pràcticament a 5.500 preinscrits durant el 2006, tot i que la cooperativa no fa publicitat per a la captació de socis. Això posa de manifest, si més no, l'interès d'un nombre creixent de persones cap a un model de gestió cooperatiu i a preu de cost. D'altra banda, aquest fenomen encaixa perfectament amb la cada cop més notòria problemàtica al voltant de l'accés a l'habitatge.

 


Font:
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball (2008). Experiències Cooperatives. Bones pràctiques d'empresa responsable. Textos d'Economia Cooperativa. [en línia]. Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses. Disponible a internet: http://tinyurl.com/6852bsb

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici Bones pràctiques Habitatge Entorn