RseCoop

Bones pràctiques

Garbet

garbetUNA COOPERATIVA D'INSERCIÓ COMPROMESA

La cooperativa d'inserció Garbet aconsegueix acoblar en una mateixa entitat el rigor empresarial amb la finalitat social d'incorporar persones amb dificultats per accedir al mercat laboral (com per exemple, dones, joves en risc d'exclusió, gent immigrada o persones més grans de 45 anys, entre d'altres). Garbet, impulsada per Escaler Cooperativa, aposta per oferir un servei de neteja i manteniment de qualitat a tot el territori català. A l'hora de posar-la en marxa, Escaler va comptar amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya.

 

Actualment, l'èxit de la cooperativa d'inserció es basa en els eixos següents:

• treball coordinat entre Garbet i Escaler. Juntament amb els serveis d'ocupació d'Escaler es defineix un itinerari d'inserció per a cada persona treballadora que s'incorpora a Garbet, i aquest itinerari té com a objectiu formar la persona tant en hàbits com en competències laborals;

• treball coordinat amb altres entitats, ja que les persones treballadores de Garbet poden venir derivades de serveis socials o altres entitats derivadores que treballen amb col•lectius amb dificultats d'inserció sociolaboral;

• acompanyament laboral i treball de prospecció de noves oportunitats laborals;

• pel que fa als aspectes laborals, d'una banda es vol aconseguir que un nombre important de persones faci el salt a l'empresa ordinària i, de l'altra, que les persones que vagin conformant la plantilla de Garbet tinguin la màxima estabilitat, objectiu que es veu especialment reflectit en la possibilitat d'adquirir la condició de socis de la cooperativa;

• transparència en la gestió, basada alhora en els principis de democràcia i participació, valors compartits amb Escaler Cooperativa.

UN MODEL SOCIALMENT RESPONSABLE

Les empreses d'inserció neixen sempre impulsades per una entitat promotora, en aquest cas Escaler Cooperativa, la qual garanteix que les persones que treballen a Garbet ho fan dintre d'un projecte d'inserció social i laboral que segueix una metodologia de treball rigorosa. A més a més, per a Escaler, la posada en marxa d'una cooperativa d'inserció no sols ha suposat donar resposta a les necessitats laborals de les persones que passaven pel Servei de Promoció de l'Ocupació, sinó també d'una nova iniciativa empresarial que genera riquesa al territori sota el model cooperatiu.

Contractar els serveis d'una cooperativa d'inserció esdevé per a les empreses i entitats una opció socialment responsable. A més, tant Garbet com Escaler manifesten un compromís amb el medi ambient utilitzant productes respectuosos amb el medi i duent a terme una política activa de reducció, reciclatge i reutilització del material, amb un èmfasi especial en la reducció del consum energètic i d'aigua.


Font:
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball (2008). Experiències Cooperatives. Bones pràctiques d'empresa responsable. Textos d'Economia Cooperativa. [en línia]. Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses. Disponible a internet: http://tinyurl.com/6852bsb

GRI-OS-logo-2015