RseCoop

Bones pràctiques

Cooperativa del Camp d'Ivars d'Urgell i Secció de Crèdit

ibarsSABER CRÉIXER

La cooperativa del Camp d'Ivars d'Urgell és el millor exemple d'una empresa que, nascuda de les necessitats del primer quart del segle XX, ha sabut evolucionar i adaptar-se als nous temps. Compromesa amb les persones i el territori, dóna resposta a les necessitats dels seus socis perquè puguin desenvolupar la seva activitat empresarial tot contribuint al progrés econòmic i social del seu entorn. I ho fa a través:

 

• d'un servei d'assessorament en gestió integral sostenible, conscients de la problemàtica ambiental que suposa un mal ús dels adobs minerals i de les possibilitats de les dejeccions ramaderes com a adobs orgànics;

• d'un bon finançament per als socis tot oferint els instruments financers adients per cobrir les necessitats econòmiques del ramader independent, així com crèdits de campanya per finançar les despeses agrícoles;

• de la promoció de la comercialització conjunta del bestiar de les granges dels seus socis per tal d'aconseguir qualitat a un millor preu, reduir costos, assegurar-ne els cobraments, treballar en equip i guanyar en qualitat;

• de la intercooperació amb diverses organitzacions cooperatives europees, amb les quals intercanvia experiències. La cooperativa d'Ivars és, a més, sòcia fundadora de la cooperativa de segon grau Cotècnica, i també ha aprovat la fusió per absorció d'Agrounió i Secció de Crèdit, SCCL de La Fuliola i Castellserà, la qual cosa significa, per a ells, guanyar base territorial i social, i per a Agrounió la preservació del patrimoni i dels seus socis, així com poder disposar de més serveis necessaris per desenvolupar la seva activitat.

SOCIS TITULARS I SOCIS COL·LABORADORS

Poden ser socis usuaris de la cooperativa tots aquells que siguin titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes i forestals i puguin fer les activitats fixades en els estatuts. L'aportació mínima obligatòria per adquirir la condició de soci és de 300 ?, dels quals se'n desemborsen el 45% en el moment de l'admissió. La cooperativa, així mateix, admet socis col•laboradors, que són aquells que sense efectuar l'activitat cooperativitzada principal, poden col•laborar en la consecució de l'objecte social de la cooperativa.

L'empresa convoca normalment unes tres reunions sectorials l'any. Cita personalment als socis corresponents a cada sector d'activitat: ramaderia de porcí, de vaquí, avícola, agricultura, etc. En elles s'informa de les accions que s'estan duent a terme; es fa una anàlisi de la situació econòmica del sector i es reflexiona conjuntament sobre possibles projectes i iniciatives a impulsar.

 


Font:
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball (2008). Experiències Cooperatives. Bones pràctiques d'empresa responsable. Textos d'Economia Cooperativa. [en línia]. Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses. Disponible a internet: http://tinyurl.com/6852bsb

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici Bones pràctiques Cooperativa del Camp d'Ivars d'Urgell i Secció de Crèdit