RseCoop

Bones pràctiques

Aposta

apostaLA FORMACIÓ AL SERVEI DEL COOPERATIVISME I DE L'ECONOMIA SOCIAL

Aposta és una escola de formació contínua que transmet els coneixements i les aptituds que  afavoreixen el cooperativisme i l'economia social. Tots els socis –Abacus, Arç, Col·lectiu  Ronda, Consop, Coop 57, CTF Serveis Sociosanitaris, Cultura 03, Doble Via, Eas (Educadors  d'Acolliment Social), Escaler, Ecotècnia, Gestió Integral, Escola Sant Gervasi, Magma 3, Taller Jeroni de Moragas, Teb Gestió i V & H (Enginyers Consultors) i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya como a col·laborador– comparteixen la voluntat d'enfortir el món cooperatiu i coneixen la necessitat de tenir un espai comú on es puguin cobrir les demandes específiques de l'economia social, solidària i democràtica.

 

Aposta, SCCL destaca per:

  • oferir formació en l'àmbit de l'economia cooperativa, tant pel que fa a la gestió empresarialcom al tractament de continguts;
  • cobrir, des de l'experiència, les necessitats formatives del món cooperatiu tenint en compte  les seves especifitats, tant en continguts com en metodologia; 
  • fomentar el cooperativisme i l'economia social.

L'ESCOLA NECESSÀRIA

Aposta va néixer arran d'una trobada entre vint cooperatives i la Federació de Cooperatives de  Treball de Catalunya, que van veure la necessitat de crear una eina de formació específica per  a les cooperatives i per a les entitats i empreses gestionades sota els principis i valors del cooperativisme.

La cooperativa neix amb la voluntat de realitzar formació renunciant a finançament directe públic i dur a terme una formació independent, lligada a la realitat, que permet flexibilitat i atorga capacitat de decisió a l'hora de veure quins són els estudis que cal dur a terme, tenint sempre en compte quines són les necessitats formatives de l'economia social.

L'objectiu d'Aposta és transmetre coneixements, intercanviar experiències i dotar al món de l'economia social dels instruments necessaris per desenvolupar el cooperativisme i l'economia social i solidària. L'escola pretén oferir un ensenyament– imprescindible per al bon foment del cooperativisme– adaptat a les característiques de les empreses participatives i que a la vegada serveixi per enfortir el teixit cooperatiu i facilitar la creació de xarxes.

Aposta fa diferents cursos –molts dels quals a mida– entre els quals destaca la formació específica per als òrgans socials.

 


Font:
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball (2008). Experiències Cooperatives. Bones pràctiques d'empresa responsable. Textos d'Economia Cooperativa. [en línia]. Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses. Disponible a internet: http://tinyurl.com/6852bsb

GRI-OS-logo-2015