RseCoop

excel·lència

Nivell d'aplicació: excel·lència empresarial

nivellexcelenciaEn el camí de la millora empresarial, ens trobem que l'RSE representa un element més de tot un gruix d'instruments que permeten un pla de millora global en la gestió empresarial. En aquest sentit, els sistemes centrats en l'excel·lència empresarial permeten generar plans específics per alinear l'empresa en els principis de qualitat total, millora contínua i satisfacció de clients.

En l'actualitat, els models globals de gestió són poc nombrosos i bastant més complexes que els models parcials de gestió. A Europa, en general, se segueix el Model Europeu d'Excel·lència, encara que no sigui obligatori ni normatiu, de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM), així com les normes ISO 9001:2008 i ISO 9001:2000.

Per bé que el concepte de Gestió de la Qualitat Total es pot definir de moltes maneres, totes elles tenen els elements comuns següents: compromís i lideratge, planificació i organització, ús d'eines i tècniques, educació i formació, implicació de la plantilla, treball en equip, mesura a través d'indicadors i retroalimentació i canvi cultural. Dit d'una altra manera, la Gestió de la Qualitat Total vindria a ser com un conjunt d'assumpcions, principis, intervencions i pràctiques en matèria de gestió per a la qualitat dels productes i serveis.

Sens dubte, el camí cap a l'excel·ència és un tram obligat per a totes les empreses i organitzacions que, iniciant-se amb l'RSE i com a procés de millora, volen arribar a cotes més altres de competitivitat, lideratge, innovació i transformació dels seus productes i serveis.

La cooperativa Grup V&H, enginyers consultors, ha elaborat una guia que representa el full de ruta per a la integració d'elements d'estratègia i de gestió cap a l'excel·lència, basats en el model EFQM.

_ Recursos

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici excel·lència