RseCoop

Polítiques públiques

 
 
 
 
Línia 3: subvencions als projectes empresarials d'enfortiment i intercooperació destinades a cooperatives i societats laborals. En aquesta línia serà actuació subvencionable, entre d'altres, l'elaboració i implantació de la responsabilitat social empresarial a través de la metodologia RSE.COOP.
Departament d'Empresa i Ocupació -Economia Cooperativa

Transferència Rse.Coop

 
 
 
 
La metodologia Rse.Coop ha estat transferida a totes les organitzacions de l'economia cooperativa de l'estat espanyol a través de CEPES.

Altrament, també ha estat transferida a la Generalitat de Catalunya que, juntament amb altres ens, s'ha denominat Rse.pimes.
Transferència RSE.COOP

Clàusules socials

 
 
 
 
Una de les principals eines amb què compta l'Administració per a la promoció de la inserció laboral de col·lectius en risc d'exclusió, en els seus processos de contractació, és l'ús de les clàusules socials; l'elaboració de memòries de sostenibilitat és un dels aspectes que es contemplen per a l'adjudicació de serveis público-privats.
Departament d'Empresa i Ocupació

Benvinguts al web d'RSE.COOP

ACI - Aliança Cooperativa Internacional

CIDEC. Centre d'Informació i Documentació Europea d'Economia Pública Social i Cooperativa

Confederación de l'Estat Espanyol d'Empreses d'Economia Social

Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

ctescÉs un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.

Finançament Ètic i Solidari

fetsÉs una associació de segon nivell, que agrupa entitats catalanes del Tercer Sector i l'Economia Social i Solidària que volen promoure el finançament ètic i solidari al nostre país. FETS treballa per anar visualitzant que la banca ètica va més enllà d'una idea o d'un etern projecte i que és quelcom tangible i real.

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI) és una organització no governamental amb múltiples grups d'interès. El GRI impulsa l'elaboració de memòries de sostenibilitat en tot tipus d'organitzacions i  produeix un complet marc per a l'elaboració de les memòries, el qual és àmpliament utilitzat a nivell mundial. El Marc, el qual inclou les Guies per al'elaboració de Memòries, estableix els principis i indicadors que les organitzacions poden utilitzar per mesurar i donar a conèixer la seva acompliment econòmic, mediambiental i social. El GRI està compromès en el constant millora i increment de l'ús de les Guies, les quals estan disponibles per al públic de manera gratuïta.

SME Key

SME Key és una guia que, pas a pas, condueix a través de totes les àrees d'activitats de l'empresa per ajudar en el procés d'elaboració d'una auditoria interna o publicar un informe d'RSE. CSR Europe, és l'organisme editor de la guia, la qual forma part d'una campanya empresarial europea per a la incorporació de l'RSE en les empreses.

 

{all_weblinks}{/all_weblinks}

La formació en les empreses cooperatives té un valor reconegut, no només com a factor de competitivitat empresarial sinó també per al desenvolupament de l'equip humà.

Actualment, trobem gran varietat d'oferta formativa, des de la vessant societària a la d'habilitats personals, passant per la formació tècnica. En aquesta matèria, trobem formació concreta en l'àmbit de la responsabilitat social, com per exemple: elaboració de memòries de sostenibilitat, millores directives, plans d'igualtat, elaborar mesures de conciliació, mediambient, innovació...

Per obtenir més informació sobre formació vigent consulta els webs següents:

Formació programada, presencial o telemàtica, : www.fcac.coop

Formació a la carta (formació a mida, segons necessitats de l'empresa) i formació programada, tant presencial com telemàtica: www.aposta.coop

 

Les pràctiques responsables de les empreses tenen una aplicació a nivell intern (dimensió interna), com per exemple la gestió de persones de l'empresa i la plantilla, però també a nivell extern (dimensió externa), com per exemple la relació amb la comunitat local.

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici General