RseCoop

Formació societària, tècnica i d'habilitats personals

La formació en les empreses cooperatives té un valor reconegut, no només com a factor de competitivitat empresarial sinó també per al desenvolupament de l'equip humà.

Actualment, trobem gran varietat d'oferta formativa, des de la vessant societària a la d'habilitats personals, passant per la formació tècnica. En aquesta matèria, trobem formació concreta en l'àmbit de la responsabilitat social, com per exemple: elaboració de memòries de sostenibilitat, millores directives, plans d'igualtat, elaborar mesures de conciliació, mediambient, innovació...

Per obtenir més informació sobre formació vigent consulta els webs següents:

Formació programada, presencial o telemàtica, : www.fcac.coop

Formació a la carta (formació a mida, segons necessitats de l'empresa) i formació programada, tant presencial com telemàtica: www.aposta.coop

 

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici formació rse