Benvinguts al web d'RSE.COOP

Nivells d'aplicació

En la fase d'elaboració de la memòria de sostenibilitat caldrà tenir present els continguts bàsics que caldrà exposar perquè s'incorporin els principis de GRI i de l'economia social.

D'aquesta manera, la memòria de sostenibilitat ha de contenir, com a mínim, les tipologies d'informació següents:

Els nivells d'aplicació de la memòria de sostenibilitat basada en els criteris de GRI i l'economia cooperativa són els següents:

nivellsaplicaciorse

 

Referent als nivells d'aplicació de les memòries de les organitzacions de l'economia cooperativa, el sistema segueix l'esquema de la guia G3 i planteja un treball progressiu per desenvolupar, ampliar i aprofundir en els principis de l'economia cooperativa . El sistema de classificació, està conformat per tres nivells (3, 2 i 1), incrementant de manera progressiva els requeriments d'informació:

El sistema està conformat per dos paràmetres amb tres nivells cadascun (C, B i A; 3, 2 i 1) on els criteris de presentació de dades augmenten a cada nivell. Finalment, cal saber que hi ha dues opcions més d'aplicació dels nivells GRI, a més de l'autoqualificació efectuada segons la pròpia revisió:

 

nivellexcelencia

En el camí de la millora empresarial, ens trobem que l'RSE representa un element més de tot un gruix d'instruments que permeten un pla de millora global en la gestió empresarial. En aquest sentit, els sistemes centrats en l'excel•lència empresarial permeten generar plans específics per alinear l'empresa en els principis de qualitat total, millora contínua i satisfacció de clients.

En l'actualitat, els models globals de gestió són poc nombrosos i bastant més complexes que els models parcials de gestió. A Europa, en general, se segueix el Model Europeu d'Excel·lència, encara que no sigui obligatori ni normatiu, de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM) i les normes ISO 9001:2008 i ISO 9001:2000.

Per bé que el concepte de Gestió de la Qualitat Total es pot definir de moltes maneres, totes elles tenen els elements comuns següents: compromís i lideratge, planificació i organització, ús d'eines i tècniques, educació i formació, implicació de la plantilla, treball en equip, mesura a través d'indicadors i retroalimentació i canvi cultural. Dit d'una altra manera, la Gestió de la Qualitat Total vindria a ser com un conjunt d'assumpcions, principis, intervencions i pràctiques en matèria de gestió per a la qualitat dels productes i serveis.

Sens dubte, el camí cap a l'excel·ència és un tram obligat per a totes les empreses i organitzacions que, iniciant-se amb l'RSE i com a procés de millora, volen arribar a cotes més altres de competitivitat, lideratge, innovació i transformació dels seus productes i serveis.