RseCoop

Polítiques públiques

 
 
 
 
Línia 3: subvencions als projectes empresarials d'enfortiment i intercooperació destinades a cooperatives i societats laborals. En aquesta línia serà actuació subvencionable, entre d'altres, l'elaboració i implantació de la responsabilitat social empresarial a través de la metodologia RSE.COOP.
Departament d'Empresa i Ocupació -Economia Cooperativa

Transferència Rse.Coop

 
 
 
 
La metodologia Rse.Coop ha estat transferida a totes les organitzacions de l'economia cooperativa de l'estat espanyol a través de CEPES.

Altrament, també ha estat transferida a la Generalitat de Catalunya que, juntament amb altres ens, s'ha denominat Rse.pimes.
Transferència RSE.COOP

Clàusules socials

 
 
 
 
Una de les principals eines amb què compta l'Administració per a la promoció de la inserció laboral de col·lectius en risc d'exclusió, en els seus processos de contractació, és l'ús de les clàusules socials; l'elaboració de memòries de sostenibilitat és un dels aspectes que es contemplen per a l'adjudicació de serveis público-privats.
Departament d'Empresa i Ocupació

Benvinguts al web d'RSE.COOP

Sobre la base del detallat en l'apartat sobre 'Memòria Rse.Coop', les memòries de sostenibilitat poden comprendre 3 nivells d'aplicació en funció dels continguts que donem resposta.

nivellavancatTal i com s'ha exposat en l'apartat 'Nivells d'aplicació de la memòria i la responsabilitat social', el nivell avançat d'aplicació de la responsabilitat social equivaldria, en la memòria de sostenibilitat, al nivell B o B+, però també el nivell A o A+, segons criteris definits per la guia de GRI, afegint-li un nivell 2 o 1, segons criteris aplicables a les empreses de l'economia cooperativa.

nivellbasicTal i com s'ha exposat en l'apartat 'Nivells d'aplicació de la memòria i la responsabilitat social', el nivell bàsic d'aplicació de la responsabilitat social equivaldria, en la memòria de sostenibilitat i en el cas que es donin resposta a indicadors específics, al nivell C o C+, segons criteris definits per la guia de GRI, afegint-li un nivell 3, segons criteris aplicables a les empreses de l'economia cooperativa.

nivellexcelenciaEn el camí de la millora empresarial, ens trobem que l'RSE representa un element més de tot un gruix d'instruments que permeten un pla de millora global en la gestió empresarial. En aquest sentit, els sistemes centrats en l'excel·lència empresarial permeten generar plans específics per alinear l'empresa en els principis de qualitat total, millora contínua i satisfacció de clients.

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici