Formulari d’inscripció. Programa formatiu “ITINERARI EDUCATIU D'ECONOMIA SOCIAL I FINANCES ÈTIQUES”

[button size="large" type="success" link="https://economiasocialcatalunya.cat/formulari-inscripcions-aulacoop-2020-2021/" target="_blank"]Inscripcions[/button]

 

Formació financera

La transformació de l’economia a l’aula: Itinerari educatiu

El Departament d’Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies conjuntament amb l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), de la mà de CoopCat, hem impulsat la creació d’un programa per posar en valor l’economia social i solidària i les finances ètiques en els projectes d’emprenedoria col·lectiva de les matèries d’economia de 4t d’ESO i d’emprenedoria a 3r i 4t d’ESO.

El programa ha de servir per incloure en l’oferta curricular dels centres educatius catalans, formació pràctica i específica sobre economia social i com aquesta contribueix a la creació d’empreses democràtiques i centrades en les persones, la generació de feina estable i de qualitat, i el creixement sostenible i arrelat al territori.

Banner1 ES Escoles

L’Itinerari Educatiu d’Economia Social i Finances Ètiques consisteix en un conjunt de 5 mòduls formatius (cadascun d’una hora de durada) que tracen un recorregut seqüencial per comprendre els aspectes clau d’aquesta perspectiva econòmica.

Aquest projecte, el vam iniciar durant la formació d’estiu del professorat amb la realització d’un curs sobre el treball a l’aula de l’economia social i les finances ètiques. El professorat participant va tenir l’oportunitat de conèixer els aspectes principals de l’economia social i va dissenyar una unitat didàctica sobre aquests continguts per dur a terme al seu centre educatiu. L’estructura modular permet que cada equip docent pugui inscriure’s al nombre de mòduls que consideri oportú. Aquests itinerari formatiu també dona resposta a la millora de competències bàsiques de l’àmbit social, matemàtic i de cultura i valors, així com a competències transversals de l’àmbit personal i social.