Reptes de futur

UE 2020: Unió per a la innovació

Objectius del moviment cooperatiu:

La capacitat d’innovació de les cooperatives ja la trobem a nivell organitzatiu pel fet que tenen un model de governança democràtic i participatiu, a banda del fet que tenen un gran arrelament territorial.El fort vincle entre la cooperativa (socis) i la societat (clients) dóna l'oportunitat de conèixer de primera mà informació sobre les expectatives de la gent i les seves necessitats. El contacte proper impulsa el desenvolupament de la recerca i la creació d'activitats, així com de productes innovadors. Aquest sistema dinàmic de transmissió del coneixement condueix a un fort compromís de les cooperatives a una major creativitat i socialització de la innovació mediambiental, cultural, administrativa i tecnològica.

Què hi poden fer les institucions europees: