PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

El capital social de les cooperatives està integrat per les aportacions obligatòries i voluntàries, dineràries o no dineràries, acreditades mitjançant títols o llibretes de participació nominatius.

El capital mínim subscrit i desemborsat en el moment de la constitució és de 3.000 euros.

La resta d'aportacions obligatòries (a banda del capital mínim inicial) per adquirir la condició de soci o sòcia es fixaran per estatuts i en el moment de formalitzar la subscripció, els associats hauran de desemborsar almenys un 25% de l'aportació obligatòria i la resta d'acord amb l'establert en els estatuts.

Aquestes aportacions que constitueixen el capital podran ser, bé aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa, bé aportacions el reemborsament de les quals en cas de baixi pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector (per això, es requerirà acord pres en majoria exigida pels estatuts en l'Assemblea General).

A continuació mostrem varis exemples de les possibilitats en matèria de capital en el moment de constituir una cooperativa segons les prescripcions legals i sobre la base d'un supòsit d'estatuts socials:

Exemple A:

 • Capital estatutari: 18.000 euros.
 • (Mínim legal en el moment constitutiu: 3.000 euros)

  • Desemborsament del 25% dels 18.000 euros (ja cobrim els 3.000 euros mínims que estableix la llei).
  • Desemborsament del 75% restant dels 18.000 euros en un termini màxim de 3 anys segons estatuts socials.

 

Exemple B:

 • Capital mínim estatutari: 15.000 euros.
 • (Encara que el mínim legal en el moment constitutiu sigui de 3.000 euros, l'hem determinat per 15.000 euros)

  • Desemborsament inicial: 15.000 euros

 

Exemple C:

 • Capital mínim estatutari: 15.000 euros.
 • Capital estatutari: 18.000 euros
 • (Encara que el mínim legal en el moment constitutiu sigui de 3.000 euros, l'hem determinat en 15.000 euros)

  • Desemborsament inicial: 15.000 euros (és més del 25%, però en aquest cas és l'import exigit)
  • Desemborsament de la resta del capital, 3.000 euros, el farem en termini de 3 anys segons els estatuts socials.