Situació a 30 de juny de 2018

A continuació s'ofereixen gràfics comparatius, des de 2012 a 2018, sobre el nombre de societats cooperatives i la plantilla. Les dades que s'ofereixen són extretes del web del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a 30 de juny de 2018.

Més sobre el cooperativisme

Visita altres webs del moviment cooperatiu:

 

Amb el suport de:

Direcció General de l'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

 

 

 

arc confecoop Confederació de Cooperatives de Catalunya
C. Premià, 15, 2a planta · 08014 Barcelona · G - 08944944
Tel. 93 332 36 82 ·
ccc(at)cooperativescatalunya(dot)coop

 

 

 

Som socis de:
logotip aci logotip coops europe logotip cepes