guillemll

 

Presidència
Guillem Llorens i Gragera
co-president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, soci treballador de la cooperativa SEPRA, SCCL

Responsable de l'àrea de representació.

 

 

jmfumat

 

Vicepresidència

Josep M. López i Fumat
president de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya, soci treballador de la cooperativa d'ensenyament Institució Montserrat, SCCL

Responsable de l'àrea de formació.

 

 

quimsic

 

Secretaria
Quim Sicília i Gil
president de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, soci d'Abacus cooperativa, SCCL
Responsable de l'àrea de comunicació

 

 

rsarroca

 

Vicesecretaria
Ramon Sarroca i Capell
president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, soci de la cooperativa Almenar Fruits, SCCL
Responsable de l'àrea d'intercooperació

 

 

jgalvez

 

Vocalia
Jordi Gálvez i Fornieles
president de la Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya, de Qualitat Habitatge Social

ESTRUCTURA SOCIETÀRIA

Els òrgans de govern de CoopCat són l'Assemblea General (formada per totes les persones membres dels consells rectors de cada una de les federacions de cooperatives de Catalunya) i el Consell Rector (format per les presidències de les federacions o per aquelles persones designades pels propis consells rectors).

El Consell Rector és l'òrgan d'administració subordinat de l’Assemblea General. Les persones que el composen representen les federacions escollides per l'Assemblea i són un reflex de la diversitat del moviment cooperatiu.

Des de la renovació de càrrecs, el juny de 2018, el Consell Rector ha treballat amb la premissa de visualitzar la transversalitat i riquesa del moviment cooperatiu. Per portar a terme aquesta tasca, el Consell Rector s’ha organitzat en eixos estratègics, assignant a cada federació membre una responsabilitat. Els eixos de treball són els següents:

 • Representativitat
 • Formació
 • Intercooperació
 • Comunicació

Així mateix, l'equip tècnic s'encarrega de desenvolupar i executar les accions encomanades pel Consell Rector. L'estructura tècnica es configura per una persona que ocupa la direcció i executa tasques de gestió i una altra persona que realitza les tasques tècniques, de comunicació i d'administració.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

ORGANIGRAMA funcional

MEMBRES DE LES COMISSIONS DE TREBALL

Comissió de Formació - 2019

 • Josep M. López, en representació de la FeCEC i responsable de l’àrea en el consell rector de CoopCat.
 • Quim Siclia, en representació de la FCCUC.
 • Enric Dalmau i Ester Aguirre, en representació de la FCAC.
 • Paco Herrero, en representació de la FCHC.
 • Valentin València i Jordi Daumal, en representació de la FCTC.
 • Joseba Polanco, director de CoopCat.

Comissió d'Intercooperació - 2019

 • Ramon Sarroca, en representació de la FCAC i responsable de l’àrea en el consell rector de CoopCat.
 • M Antonia Esteban, en representació de la FCCUC.
 • Neus Font i Sheila Vilaseca, en representació de la FeCEC.
 • Gemma Garcia, en representació de la FCTC.
 • Alexandre Ramon, en representació de la FCHC.
 • Joseba Polanco, director de CoopCat.

Comissió de Comunicació - 2019

 • Marc Roma, en representació de la FCTC.
 • Maria Corral, en representació de la FCAC.
 • Rosa Pastor, en representació de la FeCEC.
 • David Guàrdia, en representació de la FCHC.
 • Quim Sicília, en representació de la FCCUC i responsable de l’àrea en el consell rector de CoopCat.
 • Lorena Torró, tècnica de CoopCat.

Més sobre el cooperativisme

Visita altres webs del moviment cooperatiu:

 

Amb el suport de:

Direcció General de l'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

 

 

 

arc confecoop Confederació de Cooperatives de Catalunya
C. Premià, 15, 2a planta · 08014 Barcelona · G - 08944944
Tel. 93 332 36 82 ·
ccc(at)cooperativescatalunya(dot)coop

 

 

 

Som socis de:
logotip aci logotip coops europe logotip cepes