Reconeixements CoopCat 2018

Reconeixements CoopCat 2018

Sota la denominació Reconeixements CoopCat posem en valor la bona feina que fan les cooperatives, de qualsevol branca i àmbit territorial, mereixedores d’un reconeixement institucional per la seva contribució a la societat catalana, al cooperativisme i per saber traslladar els principis i valors cooperatius a la vida diària.


La segona edició dels Reconeixements CoopCat atorgaran un total de catorze reconeixements per a la seva contribució en els indicadors següents:

 

 

Calendari 2018

 

 

Podeu consultar els nostres canals d'informació habituals (web, butlletins, xarxes socials) per informar-vos de l'actualització de l'acte. En breu, publicarem el programa complet.