Afers institucionals: mesures per al foment del cooperativisme

Al moviment cooperatiu i a les empreses cooperatives els hi són aplicables els drets reconeguts per la Llei vigent, d’una banda, a través de l’art. 129.2 de la Constitució de l’estat espanyol i, de l’altra, a través de l’article 124 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Amb això, el moviment cooperatiu ha impulsat el desenvolupament d’un seguit de mesures i en destaquem les següents:

 

Foment del cooperativisme

Generació i manteniment de l’ocupació

Consolidació empresarial