Què són les federacions de cooperatives?

Amb la finalitat de representar, defensar i promoure llurs interessos, les societats cooperatives poden constituir federacions de classes de cooperatives. Actualment, a Catalunya trobem cinc estructures federatives que agrupen les classes de cooperatives següents: agràries, consum, ensenyament, habitatges, serveis i treball.

Mitjançant aquesta organització, les empreses comparteixen uns serveis i tenen garantida la representació política en els àmbits socioeconòmics que les aplica. Tanmateix, les funcions de les federacions són les següents:

 

Organitzacions sòcies de la Confederació de cooperatives de Catalunya:

 

fedes fcacfedes fccuc fedes fecec fedes fchc fedes fctc