Serveis a les cooperatives i a les federacions

La Confederació de cooperatives de Catalunya és l'òrgan màxim de representació de les cooperatives i les organitzacions respectives sotmeses a la Llei 12/2015. A més, correspon a CoopCat:

 

En aquest context, CoopCat ha desplegat, des de la seva existència, diverses actuacions i serveis adreçats, tant a les cooperatives com a les estructures federatives:

 

CoopCat està present en diversos organismes i institucions, hi participa activament per elaborar propostes, informar i desenvolupar les funcions que li corresponen. Els representants no perceben cap compensació econòmica a nivell personal per participar en aquests òrgans. Quan la representació institucional comporta una percepció econòmica, aquesta s'ingressa a l'organització.

A continuació podeu consultar els organismes en els quals CoopCat té representació i quines són les persones responsables en cada àmbit.

Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) Nacional Xavier Pié i Dolset (vicepresident de la FCAC); Lorena Torró i Garrido (tècnica de CoopCat)
Comissionat Economia Social, Ajuntament de Barcelona Nacional Joseba Polanco i Beldarrain (director de CoopCat)
Acord Ciutadà, Ajuntament de Barcelona Nacional Perfecto Alonso i Tejera
AVALIS, SGR (entitat participada) Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Consell Municipal de Benestar Social, Ajuntament de Barcelona Nacional Joan Segarra i Ferran (director Sectorial d'Iniciativa Social de la FCTC)
Fundació Roca i Galès Nacional Joseba Polanco i Beldarrain (director de CoopCat)
Diplocat Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Fiare Banca Ètica Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Coop57 Nacional Perfecto Alonso i Tejera
ACCID Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Respon.cat Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Fundació Diversitat Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Fundació Catalunya Cultura Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Iniciativa per a la reforma horària Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Pacte Nacional pel Dret a Decidir Nacional Perfecto Alonso i Tejera
ICA - International Cooperative Aliance Internacional Perfecto Alonso i Tejera
Cooperatives Europe Internacional Perfecto Alonso i Tejera
GRI Internacional -
CEPES Estatal Perfecto Alonso i Tejera
CIRIEC Estatal Perfecto Alonso i Tejera

 

Altrament, CoopCat té subscrits acords de col·laboració amb altres organitzacions amb l'objectiu de desplegar el cooperativisme i oferir nous mercats a les cooperatives catalanes. Actualment, hi ha acords amb: organitzacions cooperatives de Trento, amb l'Oficina de Desenvolupament de Cooperatives de Marroc i amb la Cooperativa Obrera de Vivendes del Prat de Llobregat. Podeu consultar els acords de col·laboració aquí.