Característiques de l’empresa cooperativa

Les cooperatives estan impulsats per preocupacions econòmiques i socials. Són organitzacions de base col·lectiva que no només es preocupen per les línies de fons dels seus negocis, sinó també de les necessitats dels seus membres i la qualitat de vida en les seves comunitats. Les cooperatives difereixen d'altres empreses en tres aspectes principals:Propietat:
Les cooperatives són organitzacions democràtiques propietat dels seus membres, que participen en la cooperativa sobre la base d'un membre, un vot.

Propòsit:
Les cooperatives existeixen per crear valor per als seus membres.

Valors:
Les cooperatives es basen en els valors de l'autoajuda, l'auto-responsabilitat, democràcia, igualtat i equitat.

Servei:
La majoria de les cooperatives operen localment i proporcionen serveis als seus membres i comunitats.

Longevitat:
La taxa de supervivència de les cooperatives és més gran que la de la resta d'empreses.