Funció econòmica i social de les cooperatives

El cooperativisme per a l’ensenyament

Els valors associats al model cooperatiu permeten a les persones, amb interès d'actuar col·lectivament, a cultivar un esperit crític, proactiu i de treball en equip, de renovació constant i amb capacitat crítica per analitzar el seu entorn. Alhora, aquestes persones estan més avesades a treballar per un benefici col·lectiu. El tracte entre iguals facilita la integració i cohesió social; i, alhora, cultivar una bona base social fa que les persones estiguin més capacitades per afrontar les adversitats.

Introduir els valors del cooperativisme en l'ensenyament aporta uns beneficis a curt termini perdurables en el temps i que es transfereixen en la societat amb un impacte molt positiu. La independència de criteri, la superació de l'individualisme, el respecte i la tolerància, la proactivitat, la regulació i resolució de conflictes, la relació de pertinença a un grup social i la corresponsabilitat en l'entorn, entre d'altres, són qualitats que ens fan créixer amb una actitud molt democràtica i de tarannà constructiu.