Funció econòmica i social de les cooperatives

El cooperativisme per a l’administració

Les empreses cooperatives són un partner de confiança per a l’Administració Pública. La col·laboració público-privada en la gestió de serveis públics adquireix una dimensió eficient amb les empreses cooperatives perquè aquestes distribueixen millor els ingressos entre la clientela i el soci treballador.

Qualsevol inversió del govern en el foment de les cooperatives és una decisió política sostenible; els avantatges que es generen es multipliquen, tant en els contribuents com en els ciutadans.