modelcooperatives 1

[blockquotes]El moviment cooperatiu no és un fenomen marginal, almenys el 12% de la humanitat és cooperativista en alguna de les 3 milions de cooperatives del planeta. [/blockquotes]

Què són les cooperatives?

Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s'han agrupat voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.

Així doncs, les cooperatives són empreses propietat de totes les persones, físiques o jurídiques, que en són sòcies. Tant si els socis són la clientela, els treballadors, els usuaris o els productors, les cooperatives estan gestionades democràticament per la regla de “un soci, un vot”. Aquestes empreses posen a les persones, no el capital, en el centre de l'activitat i, com qualsevol altra empresa, es poden definir a través de tres interessos bàsics: la propietat, el control i el benefici; tanmateix, només en les cooperatives els tres interessos estan generats i governats directament per tots els socis.

Les cooperatives segueixen un conjunt més ampli de valors que els vinculats exclusivament a la generació de benefici. En les cooperatives, les decisions adoptades equilibren la necessitat de la rendibilitat amb les necessitats dels socis i els més amplis interessos de la xarxa col·lectiva a la que formen part, ja que la propietat i el control democràtic recauen en els socis (individus o grups, i fins i tot les empreses de capital).

 

[tab id="tab" class="" button="nav-tabs"]

[tab_item title="Trets diferencials"]

 

Les cooperatives presenten trets diferencials i característics en els aspectes següents:

Tipus de socis

Organització social

Estructura econòmica i financera

Règim fiscal

Integració cooperativa

[/tab_item]

[tab_item title="Propòsits i valors"]

 

Propietat: Les cooperatives són organitzacions democràtiques propietat dels seus socis, que participen en la cooperativa sobre la base d'un membre, un vot.

Propòsit: Les cooperatives existeixen per crear valor per als seus socis.

Valors: Les cooperatives es basen en els valors de l'autoajuda, l'auto-responsabilitat, democràcia, igualtat i equitat.

Servei: La majoria de les cooperatives operen localment i proporcionen serveis als seus socis.

Longevitat: La taxa de supervivència de les cooperatives és més gran que la de la resta d'empreses.

[/tab_item]

[/tab]