modelcooperatives 2

Vols crear una cooperativa? Contacta'ns:

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
93 226 03 69 | fcac@fcac.coop

Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
93 301 20 20 | cooperativesdeconsum@fccuc.coop

Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
93 332 43 26 | info@escolescooperatives.cat

Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
93 488 21 38 | info@fedcoophabitcat.org

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
93 318 81 62 | federacio@cooperativestreball.coop

Com començar

Què cal tenir present a l'hora de crear una cooperativa?

Una cooperativa és una forma única de fer empresa que requereix un enfocament diferent a l’hora de desenvolupar-la, ja que és un negoci i, alhora, una associació de persones i l'èxit de la cooperativa dependrà de com es construeixen les bases per a cadascuna d'aquestes dues dimensions.

El procés de desenvolupament no és fàcil; tanmateix, a tot el món existeix un gran nombre d'experiències empresarials cooperatives que estan creixent en el mercat i estan consolidant les economies dels territoris on operen i que ens poden servir de model i guia.

Altrament, no podem parlar d'una guia unívoca que respongui a totes les qüestions que es poden generar en el procés de creació d'una cooperativa, més enllà de la forma jurídica, ja que cada cooperativa és única pel que fa a l'autogestió i autonomia organitzativa, però també pel que fa a la tipologia de socis que configuren la base social.

Per tant, per iniciar el plantejament empresarial de cooperativa hem de tenir clar, d'una banda, que en una cooperativa el projecte empresarial està impulsat a través d'un col·lectiu de persones, físiques o jurídiques, i no per una única persona i, de l'altra, que té una organització societària pròpia molt diferent al de les empreses de capital. Us indiquem els principals aspectes de planificació que s'han de tenir presents:

 

 Estructuració del negoci

  • Pla de viabilitat
  • Pla d'empresa
  • Pla comercial, màrqueting i comunicació
  • Pla financer

Estructuració de la dimensió cooperativa

  • Estructuració de la propietat
  • Procés d'incorporació de persones sòcies
  • Construcció de l'estructura democràtica
  • Redacció dels estatuts socials
  • Elaboració del Reglament de Règim Intern

 

 

 

 

 

 

cobook1