EDICIÓ 2019

 

Què s’entén per treball digne?

El treball digne o decent promogut per l'OIT implica generar suficients llocs de treball per respondre a les demandes de la població, però també és un requisit indispensable que siguin llocs de treball productius i de qualitat, i que les treballadores i els treballadors els ocupin en condicions de llibertat, igualtat, seguretat i dignitat humana.

El treball digne implica oportunitats de treball productiu amb un ingrés just; proporciona seguretat al lloc de treball i protecció social per als treballadors i les seves famílies; ofereix millors perspectives de desenvolupament personal i afavoreix la integració social; dona a les persones llibertat per expressar les seves opinions i organitzar-se i participar en les decisions que incideixen en les seves vides, garantint la igualtat d’oportunitats i tracte per a tothom.

Què ens diu el 8è ODS?

Concretament, l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 promou un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom, però també, fa una crida a tots els poders públics i privats i a la pròpia societat civil com la generació que té una oportunitat única de canviar les coses i millorar la vida de milions de persones. Així doncs, el treball digne no és només una finalitat, sinó també un mitjà per aconseguir un desenvolupament sostenible.

 

Quins són els principals reptes que es planteja Catalunya per donar compliment el 8è ODS?

El CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible) considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 8 són els següents: 

 • Aconseguir la recuperació econòmica de Catalunya, reduint la creixent desigualtat econòmica.
 • Incrementar la productivitat del treball.
 • Aprovar el Pacte Nacional de la Indústria a Catalunya amb un clar objectiu de liderar la transformació cap a la Indústria 4.0 basat en un model d’economia circular.
 • Impulsar l’economia circular i reconèixer l’economia col·laborativa en el sistema econòmic actual.
 • Prioritzar la lluita contra l’atur juvenil i de llarga durada.
 • Reduir la taxa de risc de pobresa en el treball i la precarietat laboral.
 • Reduir la taxa d’abandonament prematur dels estudis i dels joves que ni estudien, ni treballen i ni es formen.
 • Garantir el finançament per a les empreses i els emprenedors catalans.

 

Què pot aportar el cooperativisme català per donar compliment al 8è ODS?

Tal i com ens proposa l’Aliança Cooperativa Internacional el cooperativisme en les seves accions i en el seu dia a dia contribueix a desenvolupar els ODS. En aquest sentit, les organitzacions tenen desplegats objectius i reptes d’acompliment de l’agenda europea 2030.

Les societats cooperatives, atenent la base social que les conformen, les etapes de vida de les persones on intervenen i els sectors d’activitat on estan presents, poden contribuir, tant des de la dimensió empresarial com cooperativa, a desenvolupar els principis bàsics del treball digne:

 • Creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible
 • Ocupació plena i productiva
 • Treball digne per a tothom

 

#Youtube