Crear xarxa cooperativa, enfortir el moviment

Per a una cooperativa formar part d’una estructura federativa ha d’anar més enllà de rebre uns serveis; estar federat significa formar part del moviment cooperatiu i estar-hi compromès, ja que és en aquest marc de la federació on es gestionen, es negocien i s’acorden, tant els serveis de la federació cap a les cooperatives com les polítiques públiques i el suport del govern cap al moviment cooperatiu i les empreses cooperatives.

És important que les cooperatives s’associïn, tant per crear una base i massa crítica potent i forta com per traçar l’estratègia a llarg termini de les cooperatives en els mercats i la societat.

El sisè principi cooperatiu, sobre cooperació entre cooperatives, detalla que les cooperatives serveixen al seu teixit social de la manera més eficaç possible i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament amb estructures locals, nacionals, regionals i internacionals; la qual cosa permet traçar sinergies entre empreses cooperatives de tot el món amb la finalitat de compartir coneixements, necessitats globals, acords comercials, entre d’altres.

Amb la finalitat de representar, defensar i promoure llurs interessos, les societats cooperatives poden integrar-se, segons la classe a la qual pertanyen, en les federacions de classes següents:

  • Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
  • Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
  • Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
  • Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya
  • Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya

Feu una ullada a l’apartat Assessorament i Suport per conèixer els serveis que ofereix cada federació.