Català English Français Español

Actualitat informativa

Coop Express

El Departament de Treball impulsa noves mesures per facilitar la creació d'empreses.

Si voleu crear una cooperativa de treball associat d’una manera àgil i ràpida, podeu fer-ho a través del procediment Coop Express.
Aquest nou procediment simplifica i redueix els tràmits que s’han de

2012. Any Internacional de les Cooperatives

El Tercer Comitè de les Nacions Unides ha aprovat el primer esborrany de la resolució que proclama l'any 2012 com l'Any Internacional de les Cooperatives. La resolució, presentada per 55 governs, es presentarà al Plenari de l'Assemblea General de Nacions Unides per la seva aprovació formal.

Campanya Balanç Social 2008

Una vegada feta la prova pilot i introduïdes millores tant en el model de balanç com en el procés per confeccionar-lo, la Xarxa d'Economia Solidària
impulsa la Campanya 2009 de Balanç Social.

Es tracta que, com més empreses i entitats de l'economia