Català English Français Español

Actualitat informativa

La Comissió Europea proposa un nou pressupost post-2020

El 2 de maig, la Comissió Europea va publicar el "Pressupost nou i modern per a la Unió de 27": els pressupostos anuals del 2021 al 2027, conté paquet de propostes per al marc financer plurianual (MFF) post 2020 i nou recursos propis .

Com a actor clau de l'economia social i en representació d'empreses centrades en les persones, Cooperatives Europe recolza i acull un pressupost que permeti oferir un veritable valor afegit europeu, d'acord amb les recomanacions de política establertes en el Call for Action per a un " Futur cooperatiu d'Europa ", tenint en compte temes actuals com el Brexit, la crisi de la migració i especialment el debat més ampli sobre el futur d'Europa.

El nou pressupost ha de centrar-se en millorar la competitivitat de la UE per potenciar el creixement a llarg termini i abordar qüestions clau com el desenvolupament de les PIME. Cooperatives Europa acull amb satisfacció el suport sostingut de la Comissió Europea a les PIMES a través del Programa de Competitivitat i Petites i Mitjanes Empreses (COSME) que, en part, es farà càrrec del Fons de InvestEU. El Fons InvestEU tindrà com a objectiu les inversions que promouen notablement l'accés al finançament per a les pimes, sinó que també desenvoluparà i consolidarà les estructures de mercat subjacents als microcrèdits i l'economia social.

Encara que aprovem els esforços de la Comissió Europea per crear sinergies entre programes, el pressupost encara està lluny de centrar-se més en el desenvolupament de les PIME.

Agnès Mathis, directora de Cooperatives Europe, va comentar: "Com a part de l'economia social, donem la benvinguda a l'enfocament de l'economia social dins del Fons de InvestEU. També seguirem de prop les propostes sectorials de la Comissió que es publicaran en les pròximes setmanes ".


arc confecoop Confederació de Cooperatives de Catalunya
C. Premià, 15, 2a planta · 08014 Barcelona · G - 08944944
Tel. 93 332 36 82 ·
ccc(at)cooperativescatalunya(dot)coop
Som socis de: logotip aci  logotip coops europe  logotip cepes