PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Premis Aracoop 2018

Els premis estan destinats a alumnes que hagin realitzat el seu Treball Final de Grau, Treball de Final de Màster o de Postgrau aquest any acadèmic en alguna institució acadèmica catalana. La dotació màxima a la que poden aspirar els participants és de 1200 euros, acompanyats de serveis i productes del Mercat Social valorats en 300€. L’últim dia per presentar els treballs és el 17 de setembre d’aquest any, mitjançant un formulari web.

Els Premis aracoop es consoliden després d’una primera edició exitosa amb més de trenta treballs presentats. Aquest any l’entitat organitzadora és la Fundació Roca Galès, una fundació cultural privada que es dedica a l’estudi i la promoció del cooperativisme a Catalunya des de 1976. Una altra de les novetats d’aquesta edició és que hi ha un premi especial per cada categoria, augmentant així els premis concedits respecte l’any anterior.

aracoop és un programa marc de cooperació público-privada, promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El seu objectiu és que les empreses de l’economia social i cooperativa siguin capaces de generar feina estable i de qualitat, així com el seu creixement sostenible. El seu finançament prové del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Els treballs presentats en l’anterior convocatòria van tractar temàtiques molt diverses. El primer premi dels treballs de TFG tractava la potencialitat de la tecnologia del blockchain com a eina per generar un impacte social. El segon feia una reflexió sobre les noves plataformes d’economia col·laborativa, i com n’estan de lligades al capitalisme.

En quant als premis de TFM, es van donar dos primers premis degut a la qualitat dels treballs. Un analitzava les tensions ideològiques dins del cooperativisme i com afecten a la pràctica. L’altre analitzava com està tractada l’empresa i l’emprenedor en les noves matèries de “Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial”. El premi especial va ser per un treball pràctic que pretén construir un espai alternatiu d’accés a l’habitatge i a l’espai de treball.