Català English Français Español

Actualitat informativa

La FCAC aconsegueix que el Parlament demani al Govern la convocatòria d’ajuts estratègics per al sector agroalimentari

El president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Josep Pere Colat, expressa la seva satisfacció i valora com a "molt positiu" que, a petició d'aquesta organització, el Parlament de Catalunya hagi aprovat, per unanimitat, instar al Govern perquè convoqui diversos ajuts que resulten estratègics per al sector agroalimentari abans que finalitzi aquest any.

En concret i a proposta del Grup Parlamentari Popular, la Comissió d'Agricultura del Parlament ha instat al Govern català perquè convoqui els ajuts al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives amb una convocatòria de caràcter plurianual de tres anys. A més, també s'insta la convocatòria d'altres ajuts en l'àmbit agrari com els destinats al foment de les assegurances agràries (amb un pressupost igual a l'executat al 2012), la millora dels processos de transformació i comercialització, el finançament de projectes d'innovació i la promoció dels aliments de qualitat.

D'altra banda, però, Josep Pere Colat lamenta que "la proposta de resolució relativa al sector de la fruita seca va ser retirada en darrer moment". La proposta de resolució plantejava que és fessin efectius en el termini més breu possible els pagaments pendents de l'ajut específic als productors de fruita seca i garrofa corresponents a la convocatòria 2012 i que es contemplés una partida pressupostària per executar la convocatòria 2013 d'aquest ajut específic per import de 60,375 euros/hectàrea.

Amb l'objectiu de fer una valoració de les propostes aprovades a més de continuar treballant perquè es mantingui l'ajut a la fruita seca, es redueixi l'IVA del sector de planta viva del 21% al 10% i fer plantejaments en relació amb la nova Llei de cooperatives, representants de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya s'han reunit, aquesta setmana, amb representants dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya.

 

Més informació
SERVEI DE PREMSA FCAC
607 344 384

Etiquetes: agroalimentari | FCAC | ajuts