Català English Français Español

Actualitat informativa

La Confederació de Cooperatives de Catalunya renova el Consell Rector

Barcelona, 26 de gener de 2012. – Un cop finalitzat el mandat estatutari de l’anterior Consell Rector, la Confederació de Cooperatives de Catalunya ha elegit nous representants del moviment cooperatiu.


Les persones representants del cooperativisme català elegides pels propers quatre anys, assumeixen el repte de representar a les cooperatives de Catalunya en el marc de la Confederació.
Totes les federacions de cooperatives, reunides avui en sessió ordinària, han distribuït els càrrecs societaris entre les persones que configuren el nou Consell. La nova composició és la següent:

  • Mercè Fluvià i Creus, en representació de la Federació de Consumidors i Usuaris de Catalunya, presidenta.
  • Joan Segura i Segura, en representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, vicepresident.
  • Francesc Ramos i Planelles, en representació de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes, secretari.
  • Eva Martínez i Villar, en representació de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya, vicesecretària.
  • Josep M. López i Fumat, en representació de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, vocal.
  • Perfecto Alonso i Tejera, en representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, vocal.


El nou Consell inicia una nova etapa en què obre un procés d’integració federativa que doni una més gran consistència representativa al conjunt del moviment cooperatiu, un procés orientat a optimitzar recursos, sumar sinèrgies i fer front als reptes que tenim plantejats, que són molts i importants, fent èmfasi en la marca cooperativa.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya, fundada el 1984, és, segons indica la Llei 18/2002 de cooperatives, l’òrgan màxim de representació de les cooperatives a Catalunya i està integrada per les 6 federacions de cooperatives de Catalunya.