Català English Français Español

Actualitat informativa

La Confederació de Cooperatives de Catalunya compareix al Parlament

Perfecto Alonso, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, compareix davant la Comissió d’Empresa i Ocupació i la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, en el marc dels debats sobre els projectes de llei que integren l’inicialment anomenada llei òmnibus.En la Comissió d’Empresa i Ocupació, el passat 14 de setembre, la Confederació de Cooperatives de Catalunya fou citada per exposar els aspectes del projecte de llei de simplificació i millora de la regulació que tenen a veure amb el teixit cooperatiu. En aquest sentit, Perfecto Alonso, president de la Confederació, exposà les dificultats del cooperativisme agrari davant les exigències que el projecte de llei sotmet a les explotacions agràries des del punt de vista agroambiental; en aquest context, Perfecto, exposà un seguit de mesures que simplifiquen les mesures administratives i afavoreixen, alhora, la gestió de l’activitat econòmica de les cooperatives. Els parlamentaris de la comissió, per bé que hauran d’analitzar en detall les esmenes presentades per la Confederació, han rebut les propostes amb actitud oberta i amb voluntat de millorar el projecte de llei. Des del cooperativisme, les consideracions en l’àmbit de l’habitatge, les presentà el dia 15 la corresponent federació de cooperatives, la qual exposà un seguit de mesures que van tenir, per part dels parlamentaris, bona recepció.


El dijous, 15 de setembre, Perfecto Alonso comparegué davant la Comissió d’Afers Institucionals, per tal de presentar les modificacions que apliquen a l’actual llei de cooperatives i que es troben integrades en el projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica. En aquest sentit, Perfecto Alonso manifestà que la contribució que el cooperativisme pot fer per a la reactivació econòmica passa per un canvi en el marc jurídic del cooperativisme; avui, el model cooperatiu i l’emprenedoria cooperativa per contribuir molt més a la resolució de la situació econòmica necessita un marc jurídic en què les cooperatives puguin desplegar la seva pluralitat.


La Confederació de Cooperatives de Catalunya destaca, de la intervenció, el caràcter obert dels diferents parlamentaris, els quals van manifestar una bona sintonia amb el moviment cooperatiu i van mostrar la seva satisfacció perquè des de l’avantprojecte de llei inicial, presentat el febrer, al document actual i que s’està treballant, el principal escull pel moviment cooperatiu, i que ja ha estat corregit, era la supressió del Consell Superior de la Cooperació, marc natural de participació de les cooperatives amb l’administració; per a la seva banda, els diferents grups van mostrar també la seva posició sobre la validesa de l’empresa cooperativa per donar resposta als reptes de futur de la societat.


La Confederació de Cooperatives de Catalunya és el màxim òrgan de representació de les cooperatives catalanes, agrupa a les 6 federacions de cooperatives catalana i representa a 4.500 empreses cooperatives que ofereixen ocupació a més de 60.000 persones i representen el 27% del col·lectiu d’autònoms de Catalunya.