Actualitat informativa

Pacte per a la dinamització econòmica i l’ocupació a Esplugues

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha presentat, aquest matí, davant agents socioeconòmics, entre els quals la Confederació de Cooperatives de Catalunya, i institucions implicades el Pacte per a la Dinamització Econòmica i l’Ocupació d’aquesta ciutat de la comarca del Baix Llobregat.


El Pacte, que té previst desenvolupar-se en un trienni, ha estat treballat, des del passat gener, per totes les formacions polítiques del consistori, les quals han marcat com a prioritats la dinamització econòmica, l’ocupació i l’atenció social amb l’objectiu de generar i atraure activitat a la ciutat.

Augmentar la capacitat de donar resposta a necessitats sociolaborals del territori, identificar actuacions que proposi solucions concretes que permetin avançar en la millora de l’ocupabilitat de les persones, la generació de nous llocs de treball i la competitivitat empresarial són els objectius estratègics que recull el document.

De les 33 actuacions i mesures que el configuren, en destaquem, d’una banda, pel curt termini, l’impuls de convenis amb les empreses perquè prioritzin la contractació de persones aturades de la ciutat, l’implantació de polítiques actives per a la creació de cooperatives i l’establiment de petites i mitjanes empreses, i la realització d’activitats de suport a les empreses i l’emprenedoria, així com l’establiment de diferents tipus de bonificacions fiscals i ajuts. D’altra banda, pel mig i llarg termini, el treball formatiu amb les escoles per generar cultura emprenedora, així com la generació d’espais de trobada entre empreses i persones emprenedores, per tal de crear sinergies i noves experiències empresarials generadores de llocs de treball. Les actuacions s’agrupen en quatre àmbits: Empreses, Emprenedoria, Comerç i Ocupació.

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, com a únic òrgan de representació de totes les cooperatives catalanes, felicitem el consistori municipal per aquesta iniciativa que pretén millorar l’entorn econòmic i social de la ciutadania i que contempla directament la promoció de la forma empresarial cooperativa.

A Esplugues de Llobregat hi ha un total de 21 cooperatives que representen el 6,3% de les cooperatives del Baix Llobregat i centren la seva activitat en els sectors dels serveis (47%), la construcció (29%) i la indústria manufacturera (24%). Referent a les classes o branques, 16 d’aquestes cooperatives són de treball associat, 2 de serveis, 2 d’ensenyament i 1 d’habitatges.