Català English Français Español

Actualitat informativa

Relleu en la presidència de la Confederació de Cooperatives de Catalunya

El consell rector de la Confederació de Cooperatives de Catalunya reunit ahir dijous, 19 de desembre, acordà per unanimitat una nova distribució de càrrecs, entre aquesta el relleu de la presidència.

Aquesta decisió està motivada pel treball desenvolupat en el marc del procés d'integració de les federacions de cooperatives i la Confederació de Cooperatives de Catalunya en una única organització representativa del moviment cooperatiu.

En el decurs del pla d'acció del procés d'integració s'ha determinat la necessitat, per part d'algunes federacions, d'accelerar-ne el procés; amb l'objectiu de respectar els temps i les formes, s'ha considerat convenient traçar un procés d'integració per etapes, a desenvolupar en diferents ritmes, la qual cosa precisa d'una nova distribució de càrrecs per afavorir les diferents velocitats del procés d'integració.

Durant la sessió, els consellers i conselleres han fet èmfasi del clima de confiança positiu que s'ha generat durant la presidència de Joan Segura i la FCAC i asseguren que aquest ambient de treball afavoreix molt positivament perquè la primera etapa del procés d'integració s'executi a curt termini.

Amb tot això, el consell rector de la Confederació de Cooperatives de Catalunya queda distribuït de la manera següent:

  • Perfecto Alonso i Tejera, president en representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
  • Joan Segura i Segura, vicepresident en representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
  • Quim Sicília i Gil, secretari en representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya.
  • Josep M. López i Fumat, vicesecretari en representació de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya.
  • Eva Martínez i Villar, vocalia en representació de la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya.
  • Miquel Corna i Sitjes, vocalia en representació de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Transportistes de Catalunya.

 

 


 

La Confederació de Cooperatives de Catalunya, fundada el 1984, és l'òrgan màxim de representació de les cooperatives de Catalunya i de les seves entitats. Representem a les més de 4.500 cooperatives que hi ha a Catalunya, les quals aporten un 3,5% del PIB de la nació i que en època de severa crisi, com l'actual, l'empresa cooperativa ha perdut un 66% menys de llocs de treball en el conjunt de l'economia catalana. Les cooperatives estan presents a tot el territori de Catalunya i en tots els sectors d'activitat econòmica.

Etiquetes: CoopCat