Català English Français Español

Actualitat informativa

La internacionalització de l’economia social

La sessió de debat del passat divendres, 15 de novembre se centrà en la internacionalització de les empreses cooperatives i en general de l'economia social.

D'una banda, Ramon Camí, gerent d'Iniciació i Talent Internacional d'ACCIÓ, ha exposat l'activitat exportadora de Catalunya, així com les eines i recursos que des d'ACC1Ó es posen a l'abast de les petites i mitjanes empreses.

debat accio coselvaCatalunya, respecte de l'estat espanyol, representa el 26% del conjunt de l'activitat exportadora, de la qual el 62% s'adreça a països europeus i el 75% és exportació industrial i un 16% és exportació de serveis (R+D, activitats jurídiques i publicitat principalment).

Camí ha fet un repàs de les principals eines d'internacionalització, com ara les oficines comercials distribuïdes al món, el programa de creixement i diversificació de mercats, el programa empresa exporta, el directori de professionals, el programa d'incorporació de talent per a la internacionalització, beques exterior, contractació pública internacional i el programa d'internacionalització agrupada.

Tanmateix, segons Camí emprendre l'exercici d'internacionalització (contactar per contrastar amb potencials clients estrangers, observar dinàmiques externes...), encara que aquest no acabi prosperant, fa que l'empresa sigui més competitiva, ja que d'aquesta experiència es poden aportar millores al model de negoci i a la productivitat. Això no obstant, incorporar activitat exportadora ens permet diversificar el risc i, en el context actual, pot permetre per perdurabilitat de l'activitat econòmica.

Per últim, Camí ha remarcat que per iniciar-se en la internacionalització hi ha dos factors importants que l'empresa ha de tenir: diferenciació (en el producte, en el servei, en la organització, en la distribució...) i disponibilitat pressupostària que ens permeti desenvolupar l'activitat d'internacionalització. En conseqüència, és millor internacionalitzar-se quan les coses van bé, i per això l'activitat exterior ha de ser un component permanent de les vendes.

 

D'altra banda, el debat ha comptat amb la intervenció de Pere Ferré, director general de COSELVA, com a experiència significativa en l'àmbit de la internacionalització en les cooperatives.

Ferré ha exposat la trajectòria de la cooperativa i com han acabat exportant més del 80% de la producció. Ferré ha fet èmfasi en que la cooperativa no pretén convertir-se en una multinacional, sinó que la seva funció és millorar les condicions de vida dels socis, per això ha sigut necessari, introduir millores en els productors que integren la cooperativa i d'aquesta manera, també, preservar l'arrelament territorial, tant de les persones com dels productes autòctons.

Per COSELVA (cooperativa de 1.340 socis, 80 persones treballadores i més de 25milions d'euros de facturació)el fet de ser cooperativa no els presenta cap diferència amb altres models empresarials per emprendre la tasca exportadora.
L'experiència d'internacionalització de COSELVA es basa primordialment en conèixer les necessitats dels clients potencials, tant empreses com consumidors finals, això els portà a fer un gran canvi en la metodologia d'envasat de la fruita seca, a fi de preservar la qualitat del producte front els canvis de temperatures d'altres països i front a la pròpia manipulació logística que implica l'exportació.

Els productes de COSELVA es poden trobar en 4 dels 5 continents i alguns productes, com l'oli, el qual ha obtingut prestigiosos premis, es troben en les principals botigues gourmet d'aquests continents.

Ferré exposa que en el sector primari, on és el mercat el que estipula els preus dels productes, cal cercar la competitivitat en altres seccions del procés productiu, com ara millorar l'eficiència i la competitivitat dels propis productors incorporant millores en la producció, en l'empelt, la mecanització del cultiu, entre d'altres.

 

Segons Camí, el mecanisme emprat per COSELVA per internacionalitzar-se, el qual s'ha basat en estudiar les necessitats de la clientela, és la manera més sostenible per garantir eficàcia i eficiència en l'exportació.

Per últim, Estela López, cap d'economia d'Europa Press Catalunya, ha fet un magnífic resum de la sessió de debat i ha exposat que la internacionalització ha de ser una estratègia pensada i planificada, la qual s'ha de dotar de recursos i un pla a llarg termini. A més, cal tenir una diferenciació en algun o alguns aspectes empresarials, saber escoltar a la clientela, saber on volem anar i saber-nos adaptar als canvis per evolucionar.