Català English Français Español

Actualitat informativa

Joan Segarra presideix la patronal del Tercer Sector Social de Catalunya

l’Assemblea General de socis de la patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, La Confederació, ha prrenovat la seva Junta Directiva per finalització de mandat, quedant aprovada per unanimitat la candidatura encapçalada pel Joan Segarra, en representació de la Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (Cooperatives d’Iniciativa Social), que assumeix el càrrec de President de La Confederació per als propers 4 anys.

Segarra s’incorpora al lloc que des de l’any 2006 ocupava Xavier Puig, en representació d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), el qual seguirà formant part del nou equip de govern amb una vocalia.

En Xavier Puig, com a President sortint, ha volgut agrair la contribució de totes i cadascuna de les organitzacions sòcies al projecte col·lectiu i de sector que representa La Confederació, i molt en especial als membres de la Junta Directiva que, amb la seva implicació, han fet possible l’organització que tenim avui en dia.

En Joan Segarra, en nom propi i del conjunt d’associats, ha reconegut i valorat la dedicació del Xavier a l’organització, així com la seva significativa contribució a la construcció del Tercer Sector Social a Catalunya. En tant que nou President, ha manifestat la voluntat d’iniciar una nova etapa que permeti donar continuïtat i reforçar l’acció de La Confederació, contribuint encara més i millor a l’articulació del sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones, a la millora de la qualitat de vida dels col·lectius més fràgils, i al reconeixement del Tercer Sector Social com a sector estratègic de país.