Català English Français Español

Actualitat informativa

El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l’Any Internacional de les Cooperatives 2012

Palma, 21 de febrer de 2012.- Avui matí, al Parlament de les Illes Balears, amb la unanimitat de tots els grups parlamentaris, s’ha aprovat la Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de les Cooperatives.A l’acte, han assistits representants de les cooperatives de treball (UCTAIB) i de les cooperatives agroalimentàries de les Illes Balears. En representació de la Federació de Cooperatives de les Illes Balears, que engloba, entre d’altres, les anteriors organitzacions, ha assistir Malena Riudavets, presidenta, i Jerònima Bonafé, vicepresidenta de la federació.

El plenari ha manifestat la seva voluntat de col•laborar i donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin durant el 2012, Any Internacional de les Cooperatives. També, s’ha aprovat millorar i ampliar les eines i recursos que es troben a l’abast de les administracions públiques, a fi de donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores.

Per a més informació
Malena Riudavets
Presidenta de la Federació de Cooperatives de les Illes Balears
Mòbil: 639679220