Català English Français Español

Actualitat informativa

El futur de les mutualitats de previsió social, un sistema d’ajut mutu propi del territori

mutualitatsEl president de la Federació de Mutualitats de Catalunya, Jordi Busquet, ha intervingut en el quart debat del present cicle de debats cooperatius que organitza el Departament d'Empresa i Ocupació, a través de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom en col·laboració amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

 

Aquests debats, que se celebraran un cop al mes al Palau Moja, tenen per objectiu prestigiar i visualitzar l'economia cooperativa i les solucions que des d'aquestes empreses es poden oferir als principals reptes socials i econòmics als quals s'enfronta la nostra societat. Els debats combinaran ponents de reconegut prestigi de l'àmbit institucional i acadèmic amb representants d'experiències concretes d'èxit.

D'una banda, Ramon Roca, director de l'Econòmic, ha moderat, d'una manera molt enriquidora i constructiva, el debat que s'ha generat entorn al tema de les mutualitats i, de l'altra, Busquet ha brindat al públic assistent amb una brillant intervenció en què ha exposat detalladament el paper que al llarg de la història ha tingut el sistema mutualista a Catalunya, així com els reptes per esdevenir referents socials en el futur.

Les mutualitats de previsió social, com ha indicat Busquet, són unes entitats de gran tradició i arrelament a Catalunya, que tenen l'origen en els gremis i les confraries de l'edat mitjana i que mantenen una àmplia presència en el sector assegurador català, la qual cosa mostra el sentit associatiu del poble de Catalunya a l'hora de cercar solucions, des de la col·laboració i la solidaritat, als problemes plantejats per esdeveniments que comporten riscs per a les persones o llurs recursos.

El mutualisme és l'activitat asseguradora que, sense afany de lucre, les mutualitats de previsió social exerceixen com a activitat principal, amb caràcter voluntari i complementari al sistema públic i amb finalitat de protecció mútua. Té per objecte la protecció dels socis, les persones que aquests designin beneficiàries de les prestacions o llurs béns i s'organitza democràticament per criteris de representativitat del soci o sòcia, sota els principis de protecció mútua, solidaritat, gestió professional i organització democràtica.

Sobre la base d'aquesta exposició, Busquet destaca que les mutualitats són societats molt diferents respecte a la resta de competidors del sector, ja que es basen en les persones, i això comporta, alhora, uns avantatges competitius.
En els moments actuals, al mutualisme també se li presenten un seguit de reptes per garantir el seu futur: des de millorar l'eficiència, invertir en nous serveis a cooperar amb altres societats basades en les persones per enriquir el benestar dels territoris i de les persones.

Tanmateix, el teixit mutualista ha sigut capaç d'analitzar les seves oportunitats per garantir la seva existència, per evolucionar i ser competitius i per fer perdurar el sistema mutualista català.