Català English Français Español

Actualitat informativa

Confederació de Cooperatives de Catalunya es compromet contra la discriminació amb la firma del Xàrter de la Diversitat

La Confederació de Cooperatives de Catalunya s'ha adherit amb data 23 de març de 2011 al Xàrter de la Diversitat a l’Estat espanyol.

El Xàrter és una iniciativa europea, que s'emmarca dins de les directives antidiscriminació que la Unió Europea va adoptar l'any 2000 i compta amb el suport directe de la Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea.

Neix com un codi de compromís voluntari al que s'uneixen amb caràcter voluntari les empreses i institucions per donar suport i promulgar els principis de la inclusió de la diversitat i la no-discriminació en el seu entorn laboral.


Com a empresa signant, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, es compromet amb un decàleg de principis que inclouen, entre altres, el compromís de:
  • Promoure la conciliació de la vida laboral i personal,
  • La sensibilització sobre els principis d'igualtat d'oportunitats i respecte a la diversitat dins dels valors de l'empresa,
  • La construcció d'una plantilla diversa,
  • La promoció efectiva de la integració sense discriminació laboral,
  • La gestió de la diversitat en totes les seves polítiques de direcció i
  • Estendre i comunicar el compromís amb aquests valors a tot el seu entorn.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya, sumant-se a aquesta iniciativa reforça les polítiques de responsabilitat social aprovades el 2006 per l’Assemblea General Ordinària de la pròpia Confederació, alhora que decideix, amb aquesta adhesió, reforçar les polítiques de gestió de la diversitat per generar capacitat i innovació, crear un clima de satisfacció i conciliació per a tota la plantilla, reduir els costos operatius, augmentar l'eficàcia de l'organització i mesurar, quantitativament i qualitativament el seu impacte en el compte de resultats a més de complir les normatives vigents en matèria d'igualtat d'oportunitats. Donant suport a la gestió de la diversitat com un imperatiu empresarial, social i legal.


Més de setanta empreses i organitzacions que operen a l’Estat espanyol, s'han adherit al Xàrter de la Diversitat des de la seva posada en marxa el passat mes de març; entre elles trobem: Centre Especial de Treball Ral SCCL, Escola Sant Gervasi SCCL, Garbet SCCL, La Fageda SCCL, Clade Grup Empresarial Cooperatiu, Cooperativa Plana de Vic, Florida Centre de Formació Coop.V., Fundació Catalana de Cooperació, Integralia S.Coop.And., SUARA cooperativa, Abacus cooperativa, Alsima S.Coop.And., Integralia S.Coop.And., Timón S.Coop.And. i Urko servicios de prevencion s.coop.


Aquesta iniciativa serà difosa a l’Estat espanyol per la Fundació per a la Diversitat, una entitat constituïda per l'Institut Europeu per a la Gestió de la Diversitat i la Fundació Alares.