Actualitat informativa

Aspectes a tenir en compte en el moment de crear una cooperativa

Una cooperativa és una forma única de fer empresa que requereix un enfocament diferent per al desenvolupament. Atès que és un negoci i, alhora, una associació de persones, l'èxit de la cooperativa dependrà de com es construeixen les bases per a cadascuna d'aquestes dues dimensions de l'empresa.

El procés de desenvolupament no és fàcil; tanmateix, a tot el món existeix un gran nombre d'experiències empresarials cooperatives que estan creixent en el mercat i estan consolidant les economies de les comunitats on operen i que ens poden servir de model i guia.

Altrament, no podem parlar d'una guia unívoca que respongui a totes les qüestions que es poden generar en el procés de creació d'una cooperativa, més enllà de la forma jurídica, ja que cada cooperativa és única pel que fa a l'autogestió i autonomia organitzativa, però també pel que fa a la tipologia de socis que configurin la base social.

Per tant, si tenim clar, d'una banda, que en una cooperativa el projecte empresarial està impulsat a través d'un col·lectiu de persones, físiques o jurídiques, i no per una única persona i, de l'altra, que té una organització societària pròpia molt diferent al de les empreses de capital, podem iniciar el plantejament empresarial de cooperativa. Us indiquem els principals aspectes de planificació que s'han de tenir presents:

 Estructuració del negoci

Estructuració de la dimensió cooperativa