Català English Français Español

Actualitat informativa

Avals per finançar el circulant, en el marc del conveni entre Avalis i la Confederació de Cooperatives de Catalunya

AVALIS concedeix un aval a diverses empreses cooperatives de treball associat del grup TEB per operacions de circulant. Les operacions comptaven prèviament amb el vistiplau de Banc Sabadell i suposen un increment net de capacitat de crèdit.


Es tracta sens dubte d’una molt bona notícia, primer pel grup cooperatiu TEB, també per Avalis, però especialment pel conjunt de les cooperatives que poden comptar amb un recurs com Avalis per aconseguir els avals necessaris que permetin augmentar la capacitat de finançament del circulant.

Cal recordar en aquest sentit, que per a que Avalis concedeixi un aval pel circulant s’ha de comptar amb que l’entitat financera ha d’assumir el 50% del risc i ha d’haver-hi un augment net de la xifra de risc; ha de ser una ampliació i no pas una renovació (consulteu el web www.avalis.cat per a major precisió).

Com que es tracta d’una cooperativa de treball federada, l’operació es veurà beneficiada de forma que les participacions socials EN AVALIS seran assumides des del conveni entre Avalis i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, així la cooperativa sols haurà d’adquirir una participació social per poder accedir a l’aval de la societat de garantia recíproca.