PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

El projecte posarà en contacte cooperatives agràries, que requereixen personal per a les seves instal·lacions o per a les explotacions dels socis, amb cooperatives de treball que tutelen els joves.

El projecte Acollim.coop es va començar a gestar en el marc de les cooperatives d’iniciativa social que tutelen joves migrats i el treball conjunt a la comissió d’intercooperació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya va permetre trobar punts de necessitats coincidents entre branques cooperatives. La crisi derivada de la Covid-19 ha accelerat el treball intercooperatiu entre federacions, que alhora dona més força a la iniciativa del projecte Acollim.coop.

Així doncs, aquesta iniciativa i el nou Reial decret en matèria d’ocupabilitat agrària, facilitarà la integració de més de 860 joves, que representen un col·lectiu vulnerable de la nostra societat, en el sector agrari i agroindustrial català.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya va crear la comissió d’intercooperació conscients que la cooperació entre cooperatives permet donar respostes al teixit social d’una manera més eficaç i enforteixen el moviment cooperatiu.

 

Nota de premsa conjunta entre la Federació de Cooperatives Agràries i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya: El cooperativisme català treballa per a la integració laboral de joves migrants no acompanyats