PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

 

Durant aquest quart trimestre de 2013, l’activitat econòmica de les empreses cooperatives ha crescut i per primera vegada en els darrers tres anys s’ha produït creació neta de llocs de treball i, per segon any consecutiu, també de cooperatives creades.

 

 

 

Variació Intertrimestral

Variació Interanual

EMPRESES

Valor (unitat)

Distribució (%)

Absoluta (unitat)

Relativa (%)

Absoluta (unitat)

Relativa (%)

Règim general

1.546

32,2%

3

0,2%

-68

-4,2%

Règim autònoms

3.262

67,8%

61

1,9%

103

3,3%

TOTAL

4.808

100,0%

64

1,3%

35

0,7%

 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

 

Sobre la base de les dades estadístiques, hem de ser optimistes. La variació interanual ens mostra una recuperació dels índex d’ocupació amb una recuperació progressiva dels llocs de treball i del nombre d’empreses; els esforços que s’estan fent i l’adaptació als canvis situen al moviment cooperatiu com una de les opcions empresarials que millor està resistint la conjuntura socioeconòmica actual. Doncs, de tota l’ocupació perduda a Catalunya, des de 2009 fins a 2013, el 0,15% procedeix del cooperativisme i el 99,85% de la resta d’estructures empresarials.

 

 

Variació Intertrimestral

Variació Interanual

OCUPACIÓ

Valor (unitat)

Distribució (%)

Absoluta (unitat)

Relativa (%)

Absoluta (unitat)

Relativa (%)

Règim general

27.729

70,8%

-104

-0,4%

1.037

3,9%

Règim autònoms

11.420

29,2%

219

1,9%

360

3,3%

TOTAL

39.149

100,0%

115

0,3%

1.397

3,7%FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

Per últim, destacar que el 87% de l’ocupació generada té caràcter indefinit i, per tant, representa la consolidació de llocs de treball.

 

Per a més informació:

Veure l’informe trimestral i anual complert