PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

2013t3 i1

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

2013t2 i2FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

Pel que fa a l'ocupació, durant el tercer trimestre d'enguany, ha augmentat en 1.057 persones, segons dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social de l'estat espanyol. D'aquesta manera, la xifra de persones treballadores en les empreses cooperatives se situa en 39.034 (27.883 al règim general i 11.201 al règim d'autònoms).

Aquest creixement del 2,8% de la població ocupada es concentra principalment en les persones que cotitzen al règim general, les quals representen el 71% de l'ocupació. D'entre les persones treballadores que cotitzen al règim general (pel que fa al règim d'autònoms cap organisme oficial ofereix dades sobre el col·lectiu de persones autònomes en l'empresa cooperativa), el gruix més important està al sector dels serveis (16.678 persones), seguit de la indústria (8.155 persones), la construcció (1.419 persones) i l'agricultura (1.280 persones).

 

2013t2 i3

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 


Considerant els quatre grans sectors d'activitat, en el tercer trimestre de l'any, han guanyat ocupació tots els sectors excepte el de construcció . Els sectors que més ocupació han guanyat són l'industrial (574 persones més; 7%) i serveis (338 persones més; 2%).

Per últim, pel que fa als territoris, el 65% de les empreses i el 66% de l'ocupació es concentren a Barcelona; el 13 % de les empreses i el 10% de l'ocupació es concentren a Girona; l'11% de les empreses i el 14% de l'ocupació es concentren a Lleida i, per últim, l'11% de les empreses i el 10% de l'ocupació es concentren a Tarragona.

 

Consulta l'informe complert de les dades del 3r trimestre, aquí.